Realizácia suchovodu z TVL potrubia v celkovej dĺžke 3488 m spolu s 36 ks tunelových hydrantov a 2 ks tunelových vzdušníkov. Ďalej sa realizovali : výpustné potrubie, prívod vody do čerpacej stanice, montáž železo-betónovej požiarnej nádrže, odmernej šachty, armatúrnych šácht a vodomernej šachty. Súčasťou zákazky bola aj dodávka technológie do domčeka čerpacej stanice a elektroinštalácie.

sk_SK