envis heading stroke

Činnosti a služby

envis heading stroke

Inžinierske stavby

 • Vonkajšie gravitačné a tlakové rozvody, prípojky kanalizácii z PVC, PP, HDPE a OLS
 • Vonkajšie ležaté rozvody
 • Prekládky existujúcich vodovodov, kanalizácií a plynovodov
 • Vnútorné rozvody a PPR systémy, inštalácia zariaďovacích predmetov
 • Riadené pretláčanie rôznych typov chráničiek
 • Realizácia vodojemov rôznych objemov
 • Technologické zariadenia vodohospodárskych stavieb, ako napr. čerpacie stanice, odlučovače ropných látok, lapače tukov atď.
 • Akumulačné nádrže a vsakovacie systémy na dažďovú vodu, retenčné systémy
 • Protipovodňové opatrenia
 • Chodníky, parkoviská, lesné cesty a účelové komunikácie
envis heading stroke

Pozemné stavby

 • Zemné a búracie práce
 • Monolitické a železobetónové konštrukcie
 • Zakladanie a výstavba polyfunkčných objektov, rodinných domov a priemyselných hál
envis heading stroke

Ďalej ponúkame

 • Poradenstvo v oblasti inžinierskych sietí
 • Projekčnú a inžiniersku činnosť
 • Tlakové a kamerové skúšky kanalizačných potrubí
 • Nákladná autodoprava
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho na líniové a pozemné stavby
 • Obchodná činnosť v oblasti stavebných materiálov

Envis Žilina s.r.o
Hruštiny 602,
010 01 Žilina

sk_SK