Rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie a pitného vodovodu pre nových nájomníkov v areáli závodu spoločnosti Doprastav v BB časť Kráľová, v celkovej dĺžke 1,4 km.

sk_SK