Realizácia verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie. V rámci dažďovej kanalizácie sa dodávali dve nádrže na retenciu zo spirol o priemere 2300 mm a dĺžky 14 m.

sk_SK