Realizácia výkopu stavebnej jamy, podkladové štrkové vankúše pod základovú dosku, drenáže okolo samotného objektu bytového domu, hutnený zásyp. Realizovali sa aj odkopy pre spevnené plochy a stabilizáciu podložia pod spevnené plochy.

sk_SK