Pri prestavbe nevyužívanej budovy na bytový dom v meste Rajec sa realizovala dodávka dažďovej kanalizácie v dĺžke 302 m, splaškovej kanalizácie v dĺžke 300 m a pitný vodovod v dĺžke 21 m. Súčasťou dodávky bol aj ORL a 30 ks revíznych šácht.

sk_SK