Realizácia rôznych dopojení dažďovej kanalizácie na stavbe D4R7 a vyspravenie šácht.

sk_SK