Realizácia prípojok a rozvodov splaškovej kanalizácie a pitnej vody na oboch stranách odpočívadla Blatná na Ostrove. Súčasťou projektu bola aj čerpacia stanica s technológiou a požiarna nádrž s automatickou tlakovou stanicou (ATS).

sk_SK