Predmetom zákazky bola realizácia káblového kolektora s vnútornými rozmermi 2,8 m x 2,1 m a dĺžkou 23,5 m. Kolektor začínal napojením na budovu technologickej centrály na východnom portáli a končil napojením na budovu garáže pre vozidlá pracovníkov údržby a opráv odvodňovacej štôlne. V rámci zákazky sa realizovalo aj schodisko z kolektora na úroveň terénu. Objekty slúžia na zabezpečenie mimoúrovňového prístupu medzi ľavou a pravou tunelovou rúrou.

sk_SK