Realizácia inžinierskych sietí a výstavba deviatich priepustov v rámci križovatky Lietavská Lúčka.

sk_SK