Realizácia preložiek štyroch prívodných potrubí vody pre mesto Žilina. Súčasťou výstavby bolo aj desať kusov armatúrnych šácht a monolitický priepust popod teleso diaľnice.

sk_SK