Realizácia prekládky vodovodov na novom úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec. Jednalo sa celkovo o 16 stavebných objektov. Súčasťou dodávky boli vodomerné šachty , armatúrne šachty a pretlaky popod železnicu. Celková dĺžka prekladaných potrubí bola 2,4 km.

sk_SK