Realizácia dažďovej a splaškovej kanalizácie, pitného a požiarneho vodovodu a taktiež retenčnej nádrže.

sk_SK