Realizácia vonkajších a vnútorných rozvodov splaškovej kanalizácie, vnútorných rozvodov dažďovej kanalizácie a vonkajších rozvodov pitného a požiarneho vodovodu. V rámci kanalizácií boli vybudované aj čerpacie stanice.

sk_SK