Pokračovanie druhej etapy budovania kanalizácie v obci Čimhová. Stoka sa realizovala v komunikácii II. triedy , ktorá prechádza obcou Čimhová v dĺžke 350 m.

sk_SK