Na objekte zvarovne sa realizovali ležaté rozvody splaškovej kanalizácie, súčasťou čoho bola aj dodávka lapača tukov a čerpacia stanica splaškových vôd.

sk_SK