Realizácia kompletných vonkajších inžinierskych sietí a vnútorných ležatých rozvodov splaškovej kanalizácie. Išlo o vybudovanie dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, požiarneho, pitného a závlahového vodovodu plus vsakovacie galérie a ORL.

sk_SK