Na tejto stavbe bola realizovaná kompletná rekonštrukcia rodinného domu v Budatíne.