Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie – zmenou trasy a napojenie na existujúcu kanalizáciu za plnej prevádzky. Rekonštrukcia sa realizovala z PP potrubia DN800 v dĺžke 50 m.

sk_SK