V obci Bzenov sa realizovalo 11 stavebných objektov. V prevažnej miere išlo o rekonštrukciu a výstavbu nových chodníkov zo zámkovej dlažby, úpravu spevnených plôch a následnú výstavbu nového námestia pri OU, montáž nového verejného osvetlenia, zastávky MHD, úpravu dažďovej kanalizácie a sadové úpravy.

sk_SK