Išlo hlavne o revitalizáciu oddychovej zóny pre obyvateľov. Nové chodníky, mobiliár a detské ihrisko, fontána, autobusová zastávka. Rekonštruovalo sa verejné osvetlenie aj s výstavbou nového a sadové úpravy.

sk_SK