Účelom objektov bolo zachovať odvodňovaciu funkciu pôvodných melioračných a zavlažovacích zariadení v miestach zasiahnutých výstavbou rýchlostnej cesty R2.

sk_SK