Realizovala sa rekonštrukcia verejnej kanalizácie o celkovej dĺžke 103 m.

sk_SK