Predmetom zákazky bola realizácia odvedenia splaškových odpadových vôd z rodinných domov a objektov v obci Mníchova Lehota, celkovej dĺžky 1 651 m.

sk_SK