Realizácia vnútro-areálových rozvodov výrobného areálu Vaillant. Dažďová kanalizácia z PP Pragma DN1000, DN600 a DN300 = 1 650 m. Splašková kanalizácia z PP Pragma DN300 = 1 141 m. Verejný vodovod z TVL DN200 = 1 512 m.

sk_SK