Vybudovanie spevnených odstavných plôch a ich odvodnenie na parkovisku pri Vodnom diele Žilina a na parkovisku pri Mojši.

sk_SK