Predmetom diela bola realizácia, resp. zhotovenie zimnej záhrady o rozmeroch 10×3,5m s posuvnou presklenou stenou.

sk_SK