Rekonštrukcia rozvodov splaškovej gravitačnej a tlakovej kanalizácie, pitný vodovod, montáž ORL a ČOV. Na danej zákazke sa realizovali aj riadené pretlaky popod železnicu.

sk_SK