Realizácia vonkajších rozvodov inžinierskych sietí pre prístavbu výrobného závodu Bonfiglioli v Považskej Bystrici. Výstavba prebiehala na hnedej lúke a pozostávala zo splaškovej kanalizácie v dĺžke 100 m, dažďovej kanalizácie v dĺžke 310 m a požiarneho vodovodu v dĺžke 390 m. Ďalej sa realizoval základ pod požiarnu nádrž a strojovňu.

sk_SK