Vybudovanie 3 čerpacích staníc – stavebných častí. Práce pozostávali z paženia jám pomocou štetovníc, výkopu zapažených jám. Následne sa čerpacie stanice armovali, debnili a nakoniec betónovali.

sk_SK