Kanalizácia Nozdrovice

Realizácia kompletnej dodávky stokovej siete v obci Košeca, časť Nozdrovice. Kanalizačná sieť bola dodávaná v celkovej dĺžke 2200m s 87ks domových prípojok. Súčasťou dodávky bolo aj cca 80 ks revíznych šácht a dve čerpacie stanice.

sk_SK