V areáli závodu Donghee v Strečne sa realizovalo rozšírenie skladových a výrobných hál, kde boli dodávané vonkajšie rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie, prípojka pitného vodovodu a prípojka NTL plynu s regulačnou skriňou. Na zaolejovanej časti dažďovej kanalizácie bol osadený ORL. Dodaných bolo aj celkovo 18 ks revíznych šácht.

sk_SK