Projekt rieši vybudovanie nových sietí na odvod zaolejovaných a čistých dažďových vôd do vsakovacích boxov a splaškových vôd z areálu. V rámci stavby sa montovala čerpacia stanica s technológiou, ORL, lapače tukov a vodomerná šachta. Požiarny vodovod bo realizovaný z HDPE potrubia D225=180 m, prípojka vody z TVL potrubia DN80=9 m a z HDPE potrubia DN80=44 m. Ležaté rozvody v hale sa skladali z tukovej a zo splaškovej kanalizácie – potrubie PP master DN150/DN125/DN100=446 m a z odvodu kondenzátu – potrubie PVC DN100=455 m. Ležaté rozvody vody boli realizované z HDPE potrubia D32=25 m.

sk_SK