Realizácia splaškovej kanalizácie, časť stoky A2-1 pozdĺž hlavnej cesty a Adamcovej ulice.

sk_SK