Realizácia dažďovej kanalizácie na novovybudovanej kontajnerovej ploche v závode KIA. Kanalizácia bola dodaná z potrubia Ultra Rib 2 (plné rebro). Tieto potrubia boli dodatočne zvárané polyfúzne, aby sa dosiahla dokonalá tesnosť. Na kanalizácii bolo dodaných 14 ks revíznych šácht.

sk_SK