Realizovali sa protipovodňové opatrenia Pastierskeho potoka v Lietavskej Lúčke v dĺžke 1,3 km. Úprava potoka pozostávala z otvoreného úseku v dĺžke 1 km a zo zakrytého úseku v dĺžke 300 m. Jedna časť otvoreného úseku bola prehĺbená a rozšírená, pozostávala z monolitických základových pásov a brehy budúceho toku boli opevnené kameňoblokmi. Vstupy do rodinných domov boli vybúrané a osadené nové prefabrikované panely, pozdĺž otvoreného úseku boli osadené pozinkované zábradlia, ďalší otvorený úsek je tvorený zo žľaboviek a prídlažby. Zakrytý úsek je tvorený sklolaminátovými potrubiami a rámovými priepustami.

sk_SK