Realizovala sa rekonštrukcia manipulačnej linky a spevnených plôch na manipulačno-expedičnom sklade dreva v Oravskom Podzámku. Práce pozostávali hlavne zo sanácie spevnených plôch, dažďovej kanalizácie a manipulačnej linky, ktorá bola v havarijnom stave. Súčasťou dodávky bola aj prípojka požiarnej vody.

sk_SK