Realizácia druhej etapy protipovodňových opatrení na potoku Ráztoky v intraviláne obce Nolčovo, ktoré pozostávali zo spevňovania brehov pomocou kameňoblokov a zásypu z lomového kameňa. Ďalej sa prehlbovalo a rozširovalo koryto potoka. Celková dĺžka upravovaného úseku bola 150m.

sk_SK