K novopostaveným objektom bufetu a WC sa realizovali prípojky pitnej vody, splaškovej kanalizácie a rozvody dažďovej kanalizácie v dĺžke cca 450 m. V areáli oddychovej zóny sa realizovali rozvody dažďovej kanalizácie, spevnené plochy, drevený prístrešok a samotné objekty bufetu a WC. Taktiež sa realizovali úpravy spevnených plôch a výstavba obratiska autobusov aj s autobusovou zastávkou.

sk_SK