V rámci stavebného objektu SO 01 – Objekt vodojemu, boli realizované železo-betonárske práce pre zhotovenie železobetónových konštrukcií nádrží vodojemu a manipulačnej komory vodojemu. V rámci ďalšieho stavebného objektu SO 03 – Spevnené plochy a sadové úpravy, boli taktiež realizované železo-betonárske práce a to pre zhotovenie monolitických železobetónových oporných múrov v areáli objektu vodojemu.

sk_SK