Účelom bolo zabezpečenie vody z požiarnej nádrže 139 m3 na hasenie požiaru pre železničný Tunel Diel. Ide o suchovod z TVL rúr dĺžky 2224,8 m. Súčasťou objektu bola aj dodávka technológie do čerpacej stanice a elektroinštalácie, armatúrne šachty, tunelové hydranty, vzdušníky a prípojka vody.

sk_SK